สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามรับสมัครผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5 ประจำปี 2564
 • 30 March 2021 16:11
 • 410
 • 0
สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรีรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่”รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 รับสมัครตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>
อ่านต่อ
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการ วันอีฏิ้ลอัดฮา ฮ.ศ.1441
 • 20 July 2020 16:48
 • 1113
 • 0
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1441 โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2563 #อีฎิ้ลอัดฮา1441 ------------- ดาวน์โหลด เอกสาร h
อ่านต่อ
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการ วันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1441
 • 15 May 2020 10:41
 • 1338
 • 0
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1441 โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2563    ดาวน์โหลด  https://bit.ly/2z1AuGf
อ่านต่อ
บทคุฏบะฮฺ ฝ่าฟันวิกฤติ พิชิตเชื้อร้าย ร่วมแรงร่วมใจ ใช้มาตรการจากอิสลาม
 • 15 March 2020 11:51
 • 5875
 • 0
บทคุฏบะฮฺ “ฝ่าฟันวิกฤติ พิชิตเชื้อร้าย ร่วมแรงร่วมใจ ใช้มาตรการจากอิสลาม” ............ โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะผอ.ศูนย์ประสานงานสานักจุฬาราชมนตรี ประจาภาคใต้ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
อ่านต่อ
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ปี 2562
 • 1 July 2019 09:49
 • 1297
 • 0
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
อ่านต่อ
งานให้ คือการรับไม่สิ้นสุด ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
 • 20 June 2019 10:07
 • 1457
 • 0
มหกรรมแห่งการ “ให้” ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี เพราะ ทุกพื้นที่ คือการ “ให้” สำนักจุฬาราชมนตรี X Talent Creation Co.,Ltd. . 12 13 14 กรกฎาคม 2562  12.00 - 00.00 น. เที่ยงวัน - เที่ยงคืน ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม " Wasatiyyah Talk 2019 : ดุลยภาพแห่งอิสลามสู่สังคมแห่งสันติภาพและการพัฒนา"
 • 20 June 2019 08:54
 • 892
 • 0
สถาบันวะสะฏียะฮฺเพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม " Wasatiyyah Talk 2019 : ดุลยภาพแห่งอิสลามสู่สังคมแห่งสันติภาพและการพัฒนา" ภายใต้แนวคิดของงาน Peace,Please.โปรดอยู่ในความสงบ ร่วมเสริมสร้างความเข้าใจในทางสายก
อ่านต่อ
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง การแจ้งจำนวนนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนที่ได้รับการเทียบวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร
 • 13 June 2019 15:02
 • 690
 • 0
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง การแจ้งจำนวนนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนที่ได้รับการเทียบวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2562/2563 ดาวน์โหลดเอกสารกรอกข้อมูลhttps://www.skthai.org/uploads/520/filemanager/2511436980b1336497ad12757
อ่านต่อ
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการ วันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1440
 • 30 May 2019 10:12
 • 860
 • 0
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 6  มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด  
อ่านต่อ
กำหนดสอบคัดเลือกผู้รับทุน ม.อัล อัซฮัร ประจำปี 2562/2563
 • 2 May 2019 13:58
 • 2560
 • 0
ด้วยสำนักจุฬาราชมนตรี ได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย แจ้งกำหนดสอบเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการ 2562/2563 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562  โดยในปีนี้มหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ได้มอบทุนการศ
อ่านต่อ
ขอเชิญพี่น้องมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2562 (ฮ.ศ.1440) เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
 • 5 April 2019 17:29
 • 512
 • 0
ขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440) เข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจย์ จัดโดย...ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ...กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สำนักจุฬาราชมนตรี
อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามรับสมัครผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
 • 11 December 2018 15:15
 • 934
 • 0
สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรีรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 รับสมัครตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัค
อ่านต่อ
อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ ประธานจัดงานเมาลิดกลาง ปี 1440/2562
 • 6 December 2018 19:46
 • 2606
 • 0
คำสั่งประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ......................         ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยได้ประชุม
อ่านต่อ
ประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง ผ่าวิกฤตปาเลสไตน์ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • 6 November 2018 10:54
 • 535
 • 0
ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนา นานาชาติ "ผ่าวิกฤตปาเลสไตน์ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" ในวันพฤหัสที่ 22 -วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลสำคัญ นักวิชาการ จา
อ่านต่อ
เปิดลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440)
 • 6 November 2018 10:24
 • 1598
 • 0
กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440) และชำระเงินประกันการเดินทางงวดแรก ในอัตราคนละ 18,000 บาท ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม -30 พฤศจ
อ่านต่อ
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • 10 October 2018 09:00
 • 467
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรือง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดบทคุตบะห์ฯ https://drive.google.com/file/d/1lN1khDhHHJRwppDYmh_Jb7teEoDn-99J/view?usp=s
อ่านต่อ
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการ วันอีฏิ้ลอัดฮา ฮ.ศ.1439
 • 11 August 2018 11:04
 • 1010
 • 0
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้อัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1439 โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
เอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ปี 2018/2019
 • 13 June 2018 10:43
 • 1454
 • 0
เอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ปี 2018/2019**** ส่งเอกสารภายในวันที่ 25  มิถุนายน 2561****......................... ให้นักเรียนทุกท่านส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วย1.    สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอิสลามศึกษ
อ่านต่อ
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการ วันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1439
 • 7 June 2018 11:05
 • 840
 • 0
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1439 โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  
อ่านต่อ
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ปี 2018/2019
 • 7 June 2018 08:55
 • 1383
 • 0
  นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา กรุงคาทูม สาธารณรัฐซูดาน ปี 2018/2019 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ ขอให้นักเรียนจัดเตรียมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ 1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอิสล
อ่านต่อ
ระเบียบและขั้นตอน การยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนฯ ปี 2561/2562
 • 5 April 2018 17:49
 • 889
 • 0
ระเบียบและขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2561/2562
อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2561/2562
 • 5 April 2018 10:24
 • 2111
 • 0
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2561/2562 จำนวน 85 คน  และรายชื่อสำรองอีก 15 คน รายชื่อสำรอง
อ่านต่อ
แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูอาหรับ (มับอูส) ปี 2017 - 2018
 • 3 April 2018 11:18
 • 587
 • 0
แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูอาหรับ (มับอูส) ปี 2017 - 2018
อ่านต่อ
รับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 30 March 2018 11:54
 • 1110
 • 0
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุ
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
 • 26 March 2018 16:48
 • 337
 • 0
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
อ่านต่อ
แถลงข่าวงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439
 • 24 March 2018 14:45
 • 727
 • 0
ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439” ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานติดต่อ ค
อ่านต่อ
กำหนดการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮศ 1439 / พศ 2561
 • 23 March 2018 13:50
 • 2956
 • 0
ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439“มูฮำมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม”จัดขึ้นในวันที่  14-15-16 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพมหานครจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์
อ่านต่อ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2561/2562
 • 22 February 2018 14:41
 • 3998
 • 0
รายระเอียด การสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำปีการศึกษา 2561/2562 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561  
อ่านต่อ
เอกสารส่วนบุคคลซึ่งได้รับรางวัลดีเยี่ยมของสถาบันผู้นำศาสนาอิสลาม
 • 22 February 2018 14:27
 • 375
 • 0
"การใช้ชีวิตของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม"...............................เอกสารส่วนบุคคลของนักศึกษาสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้รับรางวัลดีเยี่ยมในการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผุู้นำศาสนายุคใหม่" รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
อ่านต่อ