ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒
 • 5 July 2017 10:39
 • 207
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒..........................          ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในกา
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู นำคณะผู้นำศาสนาและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน
 • 5 July 2017 10:37
 • 266
 • 0
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส  นำคณะผู้นำศาสนาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๖๔ คน เข้าศึกษาดูงาน  โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิ
อ่านต่อ
รัฐมนตรีแห่งรัฐคูเวตเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี
 • 5 July 2017 10:34
 • 285
 • 0
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอาก็อฟและกิจการศาสนาอิสลาม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกิจการที่อยู่อาศัย แห่งรัฐคูเวต ดร.มุฏลัค อัลกอรอวี รองปลัดกระทรวงเอากอฟ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐคูเวตพร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมคาร
อ่านต่อ
พี่น้องมุสลิมจากสงขลากว่า 400 คนเดินทางมาให้กำลังใจท่านจุฬา
 • 5 July 2017 10:33
 • 236
 • 0
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554  คณะพี่น้องมุสลิมจากสงขลากว่า 400 คนได้เดินทางมาให้กำลังใจท่านจุฬาราชมนตรี  ณ บ้านพักจุฬาราชมนตรี  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  พร้อมกันนี้ ท่านจุฬาราชมนตรีได้ถือโอกาสพูดคุยกับพี่น้องมุสสลิม และขอบคุณพี
อ่านต่อ
คณะเยาวชน และกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าพบ
 • 5 July 2017 10:29
 • 236
 • 0
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะเยาวชนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบ  โดยมี ดร.วิศรุต เลาะวิถี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 5 July 2017 10:26
 • 253
 • 0
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การดำรงชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรม" ณ ห้องประชุม กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีคณะบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
อ่านต่อ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) นำคณะเข้าพบ
 • 5 July 2017 10:24
 • 303
 • 0
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) นำคณะกรรมการยกร่างโครงการฯ เข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการก่อตั้งสภานานาชาติ เพื่อสันติภาพในประเทศไทย  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬารา
อ่านต่อ
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งของเลขานุการจุฬาราชมนตรี
 • 5 July 2017 10:19
 • 281
 • 0
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งของเลขานุการจุฬาราชมนตรี            ตามที่ข้าพเจ้าได้แต่งตั้ง พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการจุฬาราชมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา นั้น
อ่านต่อ
คณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 5 July 2017 10:17
 • 234
 • 0
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.54 เวลา 10.30 น. คณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางฯ เยี่ยมชมกิจการฝ่ายฮาลาล และชมการสาธิตกอรีจากนักกอรีของสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางฯ ให้การต้อนรับ
อ่านต่อ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จ.สงขลา นำคณะผู้นำชุมชนศึกษาดูงานสำนักจุฬาฯ
 • 5 July 2017 10:13
 • 269
 • 0
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18  จังหวัดสงขลา นำผู้นำชุมชนใน 5 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาดูงานและบรรยายสรุป โดยมี อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18  จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ
คณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบและรับฟังโอวาท
 • 5 July 2017 10:09
 • 210
 • 0
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 กรมการปกครอง นำคณะเยาวชน และเจ้าหน้าที่ จากโครงการ "เยาวชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์" รุ่นที่ 3  เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่าน อ.ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพ
อ่านต่อ
ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางฯ ร่วมลงนามถวายพระพร
 • 5 July 2017 10:06
 • 211
 • 0
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.54 เวลา 11.00 น. ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขานุการนุการจุฬาราชมนตรี  นายรัศมี ดำชะไว นายณรงค์เดช สุขจันทร์ นายไชยา สกุลชาห์ และนายปรีดา เชื้อผู้ดี กรรมการกลางฯ
อ่านต่อ
คณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย
 • 5 July 2017 10:02
 • 225
 • 0
เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2554 คณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ  (เงินที่ได้รับบริจาค เมื่อวันที่ 6 เมษายน 54 (จัดรายการทีวี ช่อง 11)  และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ
กรมการปกครองนำคณะเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี
 • 5 July 2017 09:57
 • 224
 • 0
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 กรมการปกครอง นำคณะเยาวชนจากโครงการสัมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2554  "เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์"  และเจ้าหน้าที่ รวม 150 คน ศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริ
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสบอุทกภัย
 • 5 July 2017 09:53
 • 187
 • 0
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 ได้มีการประชุมเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วย คุณสุรินทร์ ปาราเล่, ปรีดา เชื้อผู้ดี, ปรกณ์ ปรียากร, นิติ ฮาซัน ,วิศรุต เลาะวิถี และคณะกรรมการ ซึ่งเป็นคณะทำงานเยียวยาปัญหาผู้สบอุทกภัย มีมติที่จะนำเงินที่ได้รับบริจาค เมื่อวันที่ 6 เม
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 5 July 2017 09:50
 • 257
 • 0
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก นำคณะผู้นำศาสนาและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในตำบลมะรือโบออก จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน  โดยมี อ.สมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรี ร่วมงาน MIHAS 2011 ที่ประเทศมาเลเซีย
 • 5 July 2017 09:46
 • 265
 • 0
การเปิดตัวงาน MIHAS 2011 (Malaysian International Halal Showcase) ซึ่งท่านจุฬาราชมนตรีได้รับเชิญในการร่วมเปิดงานครั้งนี้ โดยภาระกิจของท่านจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล ในวันที่ 6 เม.ย. 2554 จะเข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ JAKIM และร่วมเปิดงาน MIHAS
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำบุคลากรศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี
 • 5 July 2017 09:40
 • 249
 • 0
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะอาจารย์และบุคลากรศึกษาดูงานและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครง
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนา งานเมาลิดกลางจังหวัดปทุมธานี
 • 5 July 2017 09:37
 • 250
 • 0
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 ท่านจุฬาราชมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทางศาสนา งาน "เมาลิดกลางจังหวัดปทุมธานี" ครั้งที่ 5 ประจำปี ฮ.ศ. 1432  ณ มัสยิดอัลฮุดา (คลองสิบสาม) ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี อิหม่าม คอ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชาวกระบี่ หลังประสบเหตุน้ำท่วมและดินถล่ม
 • 5 July 2017 09:33
 • 213
 • 0
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554  ท่านจุฬาราชมนตรี ได้เดินทางมายังบ้านต้นหาร หมู่ที่ 7 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยดินถล่มที่วัดถ้ำโกบ รวมทั้งเข้าไปยังพื้นที่ที่ที่เกิดเหตุดินจากเทือกเขาพนมเบญจาถล่มลงมาทับบ้านเรือนของ
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 • 4 July 2017 14:16
 • 218
 • 0
วันที่ 1 เมษายน เวลา 15.30 น. จุฬาราชมนตรีเป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะทำงาน และคณะทำงานเฉพาะกิจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหา
อ่านต่อ
เทศบาลเมืองควนลัง นำคณะผู้นำศาสนาเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 4 July 2017 14:13
 • 252
 • 0
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดยนางพึ่งบุญ วงศ์ชนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง นำคณะผู้นำศาสนาของตำบลควนลัง จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีร่วมเป็นเกียรติงานฉลองครบรอบ 40 ปี มัสยิดปากีสถานนครสวรรค์ ประจำปี ฮ.ศ. 1432
 • 4 July 2017 14:10
 • 338
 • 0
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 ท่านจุฬาราชมนตรี ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติงานฉลองครบรอบ 40 ปี มัสยิดปากีสถานนครสวรรค์ ประจำปี ฮ.ศ. 1432 ณ เกาะกลางอุทยานสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์โดยการจัดงานครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้บู
อ่านต่อ
อบต.สะดาวา นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 4 July 2017 14:05
 • 386
 • 0
เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเดินทางเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิม และผู้นำศาสนา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 4 July 2017 13:59
 • 277
 • 0
จุฬาราชมนตรีพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมจังหวัดปัตตานี จุฬาราชมนตรีพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมจังหวัดยะลา  จุฬาราชมนตรีพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมจังหวัดนราธิวาส
อ่านต่อ
กรมการปกครองนำคณะเยาวชน เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี
 • 4 July 2017 13:40
 • 191
 • 0
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 กรมการปกครองนำคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากโครงการ "เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 เข้าพบและรับฟังโอวาท โดยมี อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับ กรมการปกครองได้จัดโครงการสัมนาเยาว
อ่านต่อ
อบจ.ยะลา นำคณะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิดเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 4 July 2017 13:37
 • 182
 • 0
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานำคณะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิด จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี และเยี่ยมชมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้ก
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี
 • 4 July 2017 13:34
 • 235
 • 0
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่  ศึกษาดูงาน และเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬา
อ่านต่อ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี
 • 4 July 2017 13:31
 • 192
 • 0
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี พร้อมกันนี้ได้นำคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบท่านจุฬาเพื่อบริจาคเงินให้กับมัส
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเยือนองค์กรรับรองฮาลาลประเทศเยอรมนี
 • 4 July 2017 13:23
 • 276
 • 0
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายซากี พิทักษ์คุมพล ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์กรรับรองฮาลาลของประเทศเยอรมนี (Halal Control EU) โดยมี
อ่านต่อ