ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้โอวาทแก่เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน รุ่นที่ 61
 • 25 March 2020 11:48
 • 1378
 • 0
17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสันติ (อาลี) เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่เยาวชนจากโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไทองค์ราชัน&rdqu
อ่านต่อ
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19
 • 17 March 2020 12:08
 • 2492
 • 0
16 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องอิสกานดา โรงแรม รีเจนท์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร สำนักจุฬาราชมนตรี จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อชี้ขาดและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  ผู้แทน
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ปี 2563
 • 9 March 2020 11:36
 • 997
 • 0
7 มีนาคม 2563 จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441/ 2563 พร้อมให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพังงา สำนักงานคณะกรรมการอิ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรี เปิดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 พ.ศ.2563 / ฮ.ศ. 1441
 • 5 March 2020 13:25
 • 714
 • 0
1 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมาว์ลิดกลางจังหวัดประบี่ ครั้งที่ 39 ณ ลานมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วน
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
 • 2 March 2020 09:18
 • 385
 • 0
26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจากมูลนิธิทรัพยากรเอเซีย
 • 2 March 2020 09:04
 • 428
 • 0
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรี  ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าอบรมสัมนาหลักสูตร "The 20th School of Peace Studies
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Big Cleaning Day"
 • 18 February 2020 14:23
 • 428
 • 0
18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สำนักจุฬาราชมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "Big Cleaning Day"ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ด
อ่านต่อ
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โคราช
 • 14 February 2020 13:38
 • 439
 • 0
(14 กุมภาพันธ์ 2563) ด้วยความห่วงใยของท่านจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายผู้แทน นายอิบรอเหม อาดำ นายณรงค์เดช สุขจันทน์ และ นายสมาน งามโขนง พร้อม นายปราโมทย์ เจริญวงศ์ เพื่อมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดงานสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2563
 • 11 February 2020 10:24
 • 431
 • 0
(8 กุมภาพันธ์ 2563) นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดงาน “วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2563 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุ
อ่านต่อ
ประชุมคณะทำงานศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี (CIR) ครั้งที่ 1/2563
 • 10 February 2020 18:05
 • 420
 • 0
(10 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักจุฬาราชมนตรี จัดประชุมคณะทำงาน ศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี (Center for Interfaith Relations : CIR) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสั
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 • 7 February 2020 09:57
 • 333
 • 0
6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ได้
อ่านต่อ
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลนในจังหวัดศรีสะเกษ
 • 5 February 2020 11:20
 • 384
 • 0
  29 มกราคม 2020  นายไพรัช ผนิศวรนันท์ ผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา โดยการนำของนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเยี่ยมเยือนศาสนิกชน 3 ศาสนา และมอบเครื่องอุปโภค
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • 28 January 2020 15:33
 • 181
 • 0
27 มกราคม 2563  สำนักจุฬาราชมนตรี โดย สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกล่าวดุอาอฺ (ขอพร) พิธีเปิดงาน “เราคือ 1 เดียว”
 • 28 January 2020 15:01
 • 388
 • 0
วันที่ 26 มกราคม 2563  ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกล่าวดุอาอฺ (ขอพร) พิธีเปิดงาน “เราคือ 1 เดียว” จัดโดย มูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธา และพัฒนาสังคม ในอุปถัมภ์ของ
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้
 • 28 January 2020 10:46
 • 282
 • 0
27 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี องค์การบริหารส่วน
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเปิดงานเสวนามุสลิมไทยแลนด์ 4.0 กับสังคมพหุวัฒนธรรม
 • 27 January 2020 13:50
 • 288
 • 0
23 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ภัตตาคาร สินธรสเต็กเฮ้าส์ ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธี และให้โอวาท ในงานเสวนา “มุสลิมไทยแลนด์ 4.0 กับสังคมพหุวัฒนธรรม” จัดโดย สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนลร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี 
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พมจ.นครนายก
 • 27 January 2020 10:16
 • 316
 • 0
22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการของสถานสงเคร
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการดูดวงจันทร์
 • 22 January 2020 09:38
 • 318
 • 0
13 มกราคม 2563 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการดูดวงจันทร์ ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563 โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนาย
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
 • 20 January 2020 11:56
 • 256
 • 0
17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลบาโง
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับนำคณะนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
 • 20 January 2020 11:39
 • 699
 • 0
17  มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้ในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่
อ่านต่อ
ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามฯ เข้าคารวะจุฬาราชมนตรี
 • 20 January 2020 11:05
 • 236
 • 0
17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย นายธานี พ่วงชู รองประธานคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าคารวะนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อรายงานความคืบห
อ่านต่อ
การประชุมเพื่อหาแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • 15 January 2020 10:43
 • 265
 • 0
(13 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพ และการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรี จัด “ประชุมเพื
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีนำเสนอเรื่องราวมุสลิมในประเทศไทยแก่สื่อมวลชนมุสลิมต่างประเทศ
 • 15 January 2020 10:08
 • 199
 • 0
(9 มกราคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้รับเกียรติบรรยายเรื่อง "ISLAM AND MUSLIMS IN THAILAND" ตามคำเชิญของอธิบดีกรมสารนิเทศ ในโครงการ “ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประเทศมุสลิม" จัดโดย กรมสารสนเท
อ่านต่อ
การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1ปี 2563
 • 15 January 2020 09:41
 • 385
 • 0
(9 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรีจัดการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น ๓ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเยี่ยมคารวะประธานองคมนตรี
 • 7 January 2020 14:22
 • 772
 • 0
วันที่ 7 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)  ได้มอบหมายผู้แทนฯ ประกอบด้วย พลตำรวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่  เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชม
อ่านต่อ
แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563
 • 6 January 2020 09:32
 • 329
 • 0
(5 มกราคม 2563) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเดือนปีใหม่ 2563 ณ บ้านพักท่านจุฬาราชมนตรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออวยพรปีใหม่และพูดคุยหารือข้อราชการ พร้อมขอคำชี้แนะแ
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์บนเขาตะเว จ.นราธิวาส
 • 29 December 2019 19:27
 • 190
 • 0
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) และคณะ ประกอบด้วย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี/สมาชิกวุฒิสภา นายอับดุลฮาลิม
อ่านต่อ
ชมรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 18 December 2019 09:37
 • 302
 • 0
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร และกรรมการชมรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (Muslim Service Society) เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เพื่อแนะนำรายละเอียดการปฏิบัติงานของชมรมฯ และรับโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรีเพื่อเป็นแน
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดห้องละหมาดแห่งใหม่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 • 16 December 2019 15:17
 • 1774
 • 0
12 ธันวาคม 2562 เวลา 11.45 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  เป็นประธานเปิดห้องละหมาดแห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  (Fashion Island Shopping Mall) ซึ่งมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และพี่น้องมุสลิม ร่วมพิธีเปิด&nbs
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะจาก Indonesian Council of Ulama
 • 16 December 2019 14:12
 • 694
 • 0
12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับคณะจาก Indonesian Council of Ulema (MUI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อพบปะและพูดคุย ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี
อ่านต่อ