คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการจุฬาราชมนตรีคนใหม่
 • 5 July 2017 12:26
 • 94
 • 0
คำสั่งจุฬาราชมนตรีที่ 5/2554เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการจุฬาราชมนตรี ........... ตามที่ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ทำให้ตำแหน่งเลขานุการจุฬาราชมนตรีว่างลงนั้น  ในการนี้ เพื่อให้การปฏ
อ่านต่อ
อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี ฮ.ศ. 1432 เข้าพบนายกรัฐมนตรี
 • 5 July 2017 12:24
 • 82
 • 0
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น.  รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี อะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี 2554 (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) และคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาหารือนโยบายด้านกิจการฮัจย์ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
อ่านต่อ
คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมประชุม 5 ศาสนา
 • 5 July 2017 12:20
 • 49
 • 0
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554   คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย ดร.วิศรุต เลาะวิถี  นายไพรัช ผนิศวรนันท์ และนายสุเทพ เลาะลาเมาะ เดินทางเข้าร่วมประชุมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554 และการสถาปนานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย ณ ห้องประชุมวาย
อ่านต่อ
คณะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ รุ่นที่่ 2 เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 5 July 2017 12:16
 • 43
 • 0
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  นำคณะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ รุ่นที่ 2  และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมคารวะ  โดยมี  ดร.วิศรุต เลาะวิถี  เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ
อ่านต่อ
คณะอิหม่ามจากประเทศจีนเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 5 July 2017 12:13
 • 124
 • 0
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554  คณะอิหม่าม และคณะนักวิชาการมุสลิม จากฮ่องกง และยูนาน ประเทศจีน เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี ณ บ้านพักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า
อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาบทบาทของสื่อมุสลิมกับความรับผิดชอบทางสังคม
 • 5 July 2017 12:07
 • 90
 • 0
สำนักจุฬาราชมนตรี จัดสัมมนา "บทบาทของสื่อมุสลิมกับความรับผิดชอบทางสังคม" ขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก ก
อ่านต่อ
อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี ฮ.ศ. 1432 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • 5 July 2017 11:42
 • 83
 • 0
เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2554  รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี  อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี ฮ.ศ. 1432 และคณะ เข้าพบ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือและรับทราบนโยบายด้านกิจการฮัจย์
อ่านต่อ
ศอ.บต.นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 5 July 2017 11:40
 • 57
 • 0
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  นำคณะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมคารวะ  โดยมี  ดร.วิศรุต เลาะวิถี  เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริหารกิจ
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีจัดสัมมนาบทบาทของสื่อมุสลิม
 • 5 July 2017 11:32
 • 50
 • 0
สำนักจุฬาราชมนตรี จะจัดสัมมนา "บทบาทของสื่อมุสลิมกับความรับผิดชอบทางสังคม" ขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
อ่านต่อ
อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี ฮ.ศ. 1432 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 5 July 2017 11:31
 • 64
 • 0
เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2554  รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี  อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี ฮ.ศ. 1432 และคณะ เข้าพบ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือและรับทราบนโยบายด้านกิจการฮัจย์
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
 • 5 July 2017 11:28
 • 49
 • 0
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 นายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ประสบอัคคีภัย ในชุมชนอัตตักวา ซอยประชาอุทิศ 59 แยก 3 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  
อ่านต่อ
สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ. 1432
 • 5 July 2017 11:27
 • 63
 • 0
สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ. 1432    
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๒
 • 5 July 2017 11:20
 • 56
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒ ----------------------------- ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล  (วั
อ่านต่อ
กลาโหมอนุมัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลาหยุดเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ
 • 5 July 2017 11:18
 • 58
 • 0
กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดที่นับถือศาสนาอิสลามได้ลาหยุดราชการเพื่อไปประกอบศาสนกิจ (โดยไม่นับรวมเป็นวันลา) เนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ  ประจำปี ฮ.ศ. 1432 มีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่ 29 สิงหาคม -  2 กันยายน 2554  
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีและคณะ ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2554
 • 5 July 2017 11:16
 • 58
 • 0
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ท่านจุฬาราชมนตรี  พร้อมด้วย อ.อรุณ บุญชม  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และอ.ประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  เดินทางไปลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
อ่านต่อ
งานเลี้ยงละศีลอด 2554 ณ ศูนย์บริหารฯ คลองเก้า
 • 5 July 2017 11:11
 • 66
 • 0
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ท่านจุฬาราชมนตรี ได้เชิญคณะทูตานุฑูตประจำประเทศต่างๆ สภาผู้แทนราษฎร์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร อิหม่ามและสัปบุรุษประจำมัสยิดในเขตหนองจอก เข้าร่วมละศีลอด  ทั้งนี
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒
 • 5 July 2017 11:04
 • 60
 • 0
ระกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒.......................        ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแจ้งผลก
อ่านต่อ
สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปี ฮ.ศ. 1432
 • 5 July 2017 11:01
 • 51
 • 0
สารจุฬาราชมนตรี  ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 *******************           ในโอกาสแห่งรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ข้าพเจ้าขอพรและ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒
 • 5 July 2017 10:59
 • 65
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒     ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล  จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ประจำปี
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตร อ.ก.ช.
 • 5 July 2017 10:51
 • 56
 • 0
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554  ท่านอาจารย์อรุณ บุญชุม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  เดินทางไปเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตร "อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนเพื่อลดคดีที่จะฟ้องในศาล (อ.ก.ช.)"จัดโดย สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม  ณ โรง
อ่านต่อ
อบต.กาบัง จ.ยะลา นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 5 July 2017 10:48
 • 65
 • 0
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง จ.ยะลา นำคณะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี  ดร.วิศรุต เลาะวิถี  เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การ
อ่านต่อ
คณะผู้นำศาสนาจาก จ.สงขลา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจท่านจุฬาราชมนตรี
 • 5 July 2017 10:45
 • 94
 • 0
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ชมรมผู้บริหารมัสยิดตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  นำคณะผู้นำศาสนา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจท่านจุฬาราชมนตรี ณ บ้านพักท่านจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ  คลองเก้า หนองจอก
อ่านต่อ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า นำคณะเยาวชน เข้าพ
 • 5 July 2017 10:42
 • 48
 • 0
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  นำคณะเยาวชน จากโครงการเยาวชนสานใจสู่สันติ  เข้าพบและรับฟังโอวาท โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒
 • 5 July 2017 10:39
 • 49
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒..........................          ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในกา
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู นำคณะผู้นำศาสนาและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน
 • 5 July 2017 10:37
 • 83
 • 0
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส  นำคณะผู้นำศาสนาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๖๔ คน เข้าศึกษาดูงาน  โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิ
อ่านต่อ
รัฐมนตรีแห่งรัฐคูเวตเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี
 • 5 July 2017 10:34
 • 64
 • 0
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอาก็อฟและกิจการศาสนาอิสลาม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกิจการที่อยู่อาศัย แห่งรัฐคูเวต ดร.มุฏลัค อัลกอรอวี รองปลัดกระทรวงเอากอฟ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐคูเวตพร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมคาร
อ่านต่อ
พี่น้องมุสลิมจากสงขลากว่า 400 คนเดินทางมาให้กำลังใจท่านจุฬา
 • 5 July 2017 10:33
 • 53
 • 0
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554  คณะพี่น้องมุสลิมจากสงขลากว่า 400 คนได้เดินทางมาให้กำลังใจท่านจุฬาราชมนตรี  ณ บ้านพักจุฬาราชมนตรี  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  พร้อมกันนี้ ท่านจุฬาราชมนตรีได้ถือโอกาสพูดคุยกับพี่น้องมุสสลิม และขอบคุณพี
อ่านต่อ
คณะเยาวชน และกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าพบ
 • 5 July 2017 10:29
 • 61
 • 0
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะเยาวชนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบ  โดยมี ดร.วิศรุต เลาะวิถี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 5 July 2017 10:26
 • 53
 • 0
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การดำรงชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรม" ณ ห้องประชุม กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีคณะบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
อ่านต่อ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) นำคณะเข้าพบ
 • 5 July 2017 10:24
 • 57
 • 0
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) นำคณะกรรมการยกร่างโครงการฯ เข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการก่อตั้งสภานานาชาติ เพื่อสันติภาพในประเทศไทย  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬารา
อ่านต่อ