การประชุมร่วมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและคณะอนุกรรมการฯ
 • 6 July 2017 10:01
 • 79
 • 0
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555  สำนักจุฬาราชมนตรีได้จัดให้มีการประชุมร่วมระว่างคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและคณะอนุกรรมการจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลองเก้า แขว
อ่านต่อ
คณะผู้บริหารจาก สน.มน เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 6 July 2017 09:56
 • 45
 • 0
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 คณะผู้บริหารจาก สำนักกิจการความมั่นคงภายใน ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง และ นายอำนาจ แย้มศิริ ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เข้าเยี
อ่านต่อ
คณะผู้บริหารจาก All Ceylon Jamyyathul Ulama CSri Lankal เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 6 July 2017 09:51
 • 44
 • 0
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 คณะผู้บริหารจาก All Ceylon Jamyyathul Ulama Sri Lankal ประกอบด้วย 1. Mufti Mohammed Rizwe Mohammed Ibrahim ประธาน/Mufti 2. Mr. Moahmed Mursheed Merza Mullaffar ผู้ช่วยเลขาธิการ 3. Mr. Ahamed Fazal Issadeen กรรมการบริหาร ได้
อ่านต่อ
คณะจากเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุข ที่ 8 เข้าพบและขอคำปรึกษา
 • 6 July 2017 09:45
 • 40
 • 0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คณะจากเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุข ที่ 8 เข้าพบ เพื่อขอคำปรึกษาการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวิธีอิสลาม โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรี และท่าน อ.อรุณ บุญชม ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษา
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเระห์ศักราช 1433
 • 6 July 2017 09:38
 • 45
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาลประจำปีฮิจเระห์ศักราช 1433 .................. ตามที่ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1  ของเดือ
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯโดยใช้กลไกทางศาสนา ครั้งที่ 1/2555
 • 6 July 2017 09:36
 • 47
 • 0
เมื่อวันที่  18 มกราคม 2555 ได้จัดให้มีการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1/2555 ประกอบด้วยคณะผู้แทนจุฬราชมนตรีประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามก
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากจังหวัดยะลา
 • 6 July 2017 09:26
 • 83
 • 0
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ จาก อ.เบตง จ.ยะลา นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.สันติ เสือสมิง เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวโอวาท ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปี ฮ.ศ. 1433
 • 6 July 2017 09:18
 • 44
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาลประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ......................................... ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กำหนดให้จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประ
อ่านต่อ
กำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ประจำปีฮิจเระห์ศักราช 1433
 • 6 July 2017 09:15
 • 78
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ประจำปีฮิจเระห์ศักราช 1433 .................. ตามที่ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1  ของเดือนซอฟัร ประจำปีฮิจเ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับปลัดกระทรวงเอาว์กอฟ
 • 6 July 2017 09:06
 • 48
 • 0
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ท่านจุฬาราชมนตรีและคณะ ร่วมพบปะและให้การต้อนรับปลัดกระทรวงเอาว์กอฟ จากประเทศซาอุดิอารเบีย เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย ณ บ้านพักอุปฑูต ถ.บางนาตราด กรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมประชุมสันติภาพสากลเอเชีย
 • 6 July 2017 09:03
 • 49
 • 0
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย อ.ไพรัช ผณิศวรนันท์ และ อ.มาโนช ระดิ่งหิน เดินทางไปร่วมประชุมในงาน "Inaugural Assembly of the Asia Peace Conference "Good Govermance for Regional Development & Peace" ณ โรงแรม InterConti
อ่านต่อ
คณะเยาวชนเข้ารับฟังโอทวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี
 • 6 July 2017 08:54
 • 54
 • 0
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 คณะครูและเยาวชนจากโรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ จำนวน 200 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ประจำปี ฮ.ศ. 1433
 • 6 July 2017 08:50
 • 46
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัรประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ......................................... ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กำหนดให้จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแจ้งผล
อ่านต่อ
ดร.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี
 • 6 July 2017 08:49
 • 76
 • 0
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ดร.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ และคณะ จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมคารวะและขอคำปรึกษาทางด้านราชการกับท่านจุฬาราชมนตรี ณ ห้องรับรอง สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีและคณะ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว
 • 5 July 2017 15:30
 • 47
 • 0
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ท่านจุฬาราชมนตรี  พร้อมด้วย อ.อรุณ บุญชม  รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายปรีดา เชื้อผูู้ดี  เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีรับมอบเวชภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข
 • 5 July 2017 15:26
 • 55
 • 0
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554  นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี รับมอบมอบเวชภัณฑ์และวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคหลังน้ำลด จาก นายแพทย์ศิริศักดิ์  วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสกอท.มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
 • 5 July 2017 15:21
 • 47
 • 0
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี อาจารย์อรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายรัศมี ดำชะไว และนายประเสริฐ ดิเจริญ รองเลขาฯ สกอท. นำ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1433
 • 5 July 2017 15:16
 • 46
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ......................................... ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กำหนดให้จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแ
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีส่งผู้แทนร่วมงานครบรอบ 25 ปีแห่งการเสริมสร้างเพื่อสันติภาพ ณ เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี
 • 5 July 2017 15:14
 • 84
 • 0
โดย  อบุอัชรอฟวันอันศ็อร        งานครบรอบ 25 ปี แห่งการเสริมสร้างเพื่อสันติภาพ ณ เมืองอัสซีซี  (The 25th Anniversary of the World Day of Prayer for Peace: A Day of Reflection, Dialogues and Prayer for Justice and Peace
อ่านต่อ
สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ. 1432
 • 5 July 2017 14:48
 • 46
 • 0
สารจุฬาราชมนตรีในโอกาสวันอีดิ้ลอัดฮาประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 พุทธศักราช 2554***************         ในโอกาสวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 นี้ ข้าพเจ้าวิงวอนขอพรต่อเอกองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงป
อ่านต่อ
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ.1432
 • 5 July 2017 14:43
 • 56
 • 0
รมว.กลาโหมอนุมัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดกลาโหมที่นับถือศาสนาอิสลามได้ลาหยุดราชการเพื่อไปประกอบศาสนกิจ (โดยไม่นับเป็นวันลา
อ่านต่อ
ภาพการแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.บางปะอิน
 • 5 July 2017 14:39
 • 44
 • 0
สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ศูนย์อาสาสมัครนิสิตนักศึกษามุสลิมช่วยภัยน้ำท่วม (MSVC) และ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิส
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีและคณะมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • 5 July 2017 14:30
 • 43
 • 0
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ท่านจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล พร้อมคณะเดินทางไปบริจาคเงินสด จำนวน 1 แสนบาท พร้อมทั้งข้าวหมกไก่ จำนวน 2,000 กล่อง โดยมีพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นผู้มารับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ท่าอากาศยานดอ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ. 1432
 • 5 July 2017 14:23
 • 52
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเระห์ศักราช 1432 .................. ตามที่ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1  เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเรา
อ่านต่อ
ขอเชิญละหมาดฆออิบ
 • 5 July 2017 14:18
 • 73
 • 0
ตามที่ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ได้ประกาศแจ้งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายสุลฏอน บิน อับดุลอาซีซ อ้าล ซาอู๊ด มกุฏราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและการบินและผู้ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 นั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๒
 • 5 July 2017 14:13
 • 46
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮาประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒ .................. ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์ตามมาตรา ๘ (๓) เพื
อ่านต่อ
คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรีประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
 • 5 July 2017 14:10
 • 41
 • 0
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ได้มีการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยคณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) &n
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีให้โอวาทแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
 • 5 July 2017 13:53
 • 39
 • 0
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรบทางวิชาการเรื่อง "ฮัจย์มับรูร ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนอกจากสวรรค์เท่านั้น" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถานทูตซาอุดิอารเบีย ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บร
อ่านต่อ
ผู้ทรงคุฒวุฒิและเจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ช. เข้าปรึกษาหารือ
 • 5 July 2017 13:46
 • 80
 • 0
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554  ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้
อ่านต่อ
อบต.ม่วงเตี้ยนำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 5 July 2017 13:37
 • 50
 • 0
เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  นำคณะเข้าศึกษาและเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี  โดยมี นายสมัย เจริญช่าง  รองประธานคณะกรรมการกลางฯ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับณ ห้องปร
อ่านต่อ