จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 6 October 2020 11:22
 • 298
 • 0
(5 ตุลาคม 2563  เวลา 11.30 น.) นายวินัย  จันทร์ขาว นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้เป็นสื่อกลางในการประสานเพื
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.)
 • 6 October 2020 11:15
 • 274
 • 0
(5 ตุลาคม 2563  เวลา 11.30 น.) ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ได้ให้นายหะบีบ ชิมะ นายกสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) พร้อมคณะ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท โปรอินโนเวชั่น เทคโนโลยี
 • 6 October 2020 11:09
 • 242
 • 0
(5 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น.) ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ได้ให้การต้อนรับนายแวอาแซ แวมามุ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นำ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4
 • 29 September 2020 10:34
 • 269
 • 0
27 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานปิด  และให้โอวาทแก่ผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4 นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ด้านแผนงาน
อ่านต่อ
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4
 • 29 September 2020 09:55
 • 218
 • 0
22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นป
อ่านต่อ
งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • 1 September 2020 11:16
 • 210
 • 0
10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสาน  ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นำคณะผู้แทนศาสนาอิสลาม ในนามพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและขอพร (ดุอา) ในการจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • 1 September 2020 10:54
 • 153
 • 0
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวขอพร (ดุอาอ์) ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ
ผู้เแทนจุฬาราชมนตรี ร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ประจำปี 2563
 • 31 August 2020 14:22
 • 195
 • 0
26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ร่วมเสวนากับผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ในหัวข้อ"   แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา " ในโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • 13 August 2020 13:44
 • 245
 • 0
11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการอิสลาม
อ่านต่อ
คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • 13 August 2020 10:36
 • 281
 • 0
12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) มอบหมายคณะผู้แทน ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์  พิทักษ์คุมพล รองเลขานุกา
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 • 5 August 2020 09:47
 • 254
 • 0
28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะประกอบด้ว
อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 4 August 2020 09:36
 • 302
 • 0
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณนา 28 กรกฎา
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 22 July 2020 12:00
 • 385
 • 0
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะ ในโอกาสเข้าคารวะและหารือข้อราชการ โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิส เลขานุการจุฬาราชมนตรี พ
อ่านต่อ
การประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ.1441
 • 22 July 2020 09:53
 • 1627
 • 0
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  ฮิจเราะห์ศักราช 1441 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี  โดยวันที่ 1 เดือนซ
อ่านต่อ
เลขานุการจุฬาราชมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้ารับการกักตัว COVID-19 พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • 10 July 2020 09:37
 • 527
 • 0
9 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี / ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายสงบ โซ๊ะเฮง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้ารับการกักตัวตามมาตรการและเงื่อนไขขอ
อ่านต่อ
คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าพบรักษาการอุปทูตซาอุดิอาระเบียฯ เพื่อรับทราบรายละเอียดการจำกัดจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ฮศ 1441
 • 30 June 2020 09:50
 • 656
 • 0
29 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี : นายอรุณ  บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายสุธรรม  บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เข้าพบ Mr.Khalid Nasser A. Alfaris รักษาการอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ในโอกาสท
อ่านต่อ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ นำสาส์นส่งมอบแก่จุฬาราชมนตรีในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ฉลองวันอีฏิ้ลฟิตริ 1441
 • 30 June 2020 09:11
 • 303
 • 0
25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิกา
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย
 • 29 June 2020 13:28
 • 481
 • 0
15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้การต้อนรับท่านซัยยิด เรซ่า โนบัคตี (H.E. Mr. Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี โด
อ่านต่อ
เลขานุการจุฬาราชมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้ารับการกักตัว COVID-19 จังหวัดชลบุรี
 • 25 June 2020 08:58
 • 332
 • 0
24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี / ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ เลขาธิการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และนายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรร
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีร่วมงาน 17th Anniversary ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 15 June 2020 14:08
 • 440
 • 0
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกล่าวดุอาอฺ และอวยพร เนื่องในโอกาสที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Ibank) ได้ดำเนินกิจการมาครบ 17 ปี พร้อมด้วยนายประสาน ศรีเจริญ  นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ท
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
 • 4 June 2020 12:51
 • 477
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ท่านจุฬาราชมนตรี(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
 • 4 June 2020 09:19
 • 322
 • 0
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ
จุฬาราชมนนตรีประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (อีฎิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ.1440
 • 28 May 2020 09:17
 • 482
 • 0
การประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งผลการดูดวงจันทร์ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ดังนั้น วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (อ
อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี พร้อมหารือแนวทางการทำงาน
 • 8 May 2020 12:56
 • 920
 • 0
(8 พ.ค.63) เวลา 11.00 น. ณ บ้านพักจุฬาราชมนตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ และผู้อำนวยการกลุ่มงา
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีแสดงความอาลัย พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ ซึ่งได้มรณภาพ
 • 8 May 2020 12:25
 • 1053
 • 0
5 พฤษภาคม 2563 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะ ร่วมแสดงความอาลัย พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ (สงวน สคารโว/จุลิวรรณลีย์) อดีตเจ้าอาวาส ได้มรณภาพ ณ วัดกาญจนาวาส อำเภอจะนะ
อ่านต่อ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ามอบกระเข้าในโอกาสเดือนรอมฎอน 1441
 • 5 May 2020 14:44
 • 595
 • 0
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นำกระเช้าอินทผลัมจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบแด่ท่านจุฬาราชมนตรี พร้อมส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมในโอกาสเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1441 โ
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีมอบอาหารละศีลอดแก่ผู้ต้องขังมุสลิมเรือนจำพิเศษมีนบุรี
 • 5 May 2020 12:30
 • 501
 • 0
(22 เมษายน 2563 เวลา15.00น.) นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ธรรมนิยมกุล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และคณะ มอบอินทผาลัม น้ำหวาน และอาหารแห้งสำหรับใช้ละศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 พร้อมทั้งได้มอบผ้าโสร่งเพื่อใช
อ่านต่อ
การประกาศผู้การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน 1441
 • 30 April 2020 09:05
 • 1409
 • 0
วันที่ 23 เมษายน 2563 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ปรากฎว่าในวันและเวลาด
อ่านต่อ
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี
 • 22 April 2020 13:55
 • 2245
 • 0
(22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.) ณ ห้องรับรอง สำนักจุฬาราชมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมการศาสนาและข้าราชการระดับสูงของกรมการศาสนา ได้เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตร
อ่านต่อ
รองอธิบดีกรมอนามัยเข้าหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักศาสนา
 • 20 April 2020 14:01
 • 710
 • 0
(16 เมษายน 2563) นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  นายสันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์  พิทักษ์คุมพล   
อ่านต่อ