12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" หลักสูตร ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายศักดิ์ชัย   แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวรายงาน นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย