ขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440) เข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจย์ จัดโดย...ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ...กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้