สำนักจุฬาราชมนตรี  ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรม “ศาสนพิธีกร” รุ่นที่ 3 ปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายบุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ กรมประชาสัมพันธ์ นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี