26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุป แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 32 ท่าน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่