23 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ในฐานะรองประธานจัดงานฯ และกำกับดูแลฝ่ายฯ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 ให้การต้อนรับ ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ประธานฝ่ายบริการทางการแพทย์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 พร้อมคณะเข้าพบ เพื่อขอคำปรึกษา และหารือแนวทางการจัดกิจกรรม ของฝ่ายบริการทางการแพทย์ ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 ที่จะถึงนี้