24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี นายนิพนธ์ ฮะกีมี ประธานธนาคาร และ
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร นายชาญชัย พลานนท์ กรรมการธนาคาร นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการธนาคาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี โดยมี นายอรุณ บุญชม และนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ


นายนิพนธ์ ฮะกีมี ประธานธนาคารฯ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานว่า ธนาคารฯ ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูจนประสบความสำเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จนหลุดพ้นจากแผนฟื้นฟู และบริหารตามวัตถุประสงค์และรักษาเสถียรภาพของธนาคารฯ มาได้


ทั้งนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้วางแผนงานในปีใหม่ 2562 นี้ด้วยการบริการอย่างเข้าถึงลูกค้าธนาคารกับรูปแบบการเปิดบริการโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ในโอกาสนี้ จุฬาราชมนตรีได้แสดงความยินดีและขอให้คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขในการให้การบริการ เพื่อธนาคารฯ จะได้พัฒนา เติบโต มีความก้าวหน้าและเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการบริหารธนาคารในรูปแบบอิสลามให้สังคมได้รับรู้มากยิ่งขึ้น โดยต่อจากนี้ไป ธนาคารฯ จะต้องใช้ทุกสรรพกำลังจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและการบริการสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น ตลอดจนมีความก้าวหน้าในรูปแบบแห่งอัลอิสลามในอนาคต เพราะหากยึดหลักการของศาสนาโดยเคร่งครัดแล้ว ธนาคารก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ในการนี้ จุฬาราชมนตรีได้ขอดุอาอ์ให้กับคณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สร้างความปลาบปลื้มและยินดีในการได้เข้ารายงานผลครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง