วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม  2562 ณ ศูนย์ข่าว ชั้น 1 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยานายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีในงานเปิดตัวปฏิทินอิสลามแบบตั้งโต๊ะภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ประจำปี ฮ.ศ.1440  ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ปฏิทินดังกล่าวใช้ภาพประกอบจากการประกวดภาพถ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศจัดเมื่อปี 2561 ในหัวข้อ “ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย” (The Diversity of Muslim Lives in Thailand) พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ซึ่งทำให้สามารถสแกนภาพถ่ายบนปฏิทินเพื่อเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของเจ้าของภาพถ่ายและคลิปวีดีโอเกี่ยวกับความหลากหลายของวิถีชีวิตชุมชนมุสลิมในประเทศไทย

 

 

โดยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดส่งปฏิทินให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศมุสลิม องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยราชการและหน่วยงานหรือองค์กรทางศาสนาอิสลามที่สำคัญ ตลอดจนสถานศึกษาและห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตที่งดงามของชุมชนมุสลิมและสันติสุขในประเทศไทย