วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เข้าพบ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาข้อราชการ และขอบคุณในความกรุณาสนับสนุนงานของสำนักจุฬาราชมนต่รี ณ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร