12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี  นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา