สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี
รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่”
หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562

รับสมัครตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>