ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช 1440
............................


        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561  เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561


ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี