28 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงไคโร  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายอิธวัฒน์  พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี นายเฟซ๊อล ลีวัน ประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่าอัล-อัซฮัรโลก สาขาประเทศไทย และคณะผู้บริหารสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าเข้าพบนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสที่ทางคณะได้เดินทางมายังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

พร้อมกันนี้ทางคณะได้มีมีโอกาสเยี่ยมเยียนนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในกรุงไคโร เพื่อพูดคุย และเสนอแนะข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ ณ  มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร กรุงไคโร  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์