26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. คณะศิษย์เก่าภาคกลางโรงเรียนสกุลศาสน์ (ปอเนาะตุยง) นำโดยอิหม่ามอัดดะรี ทรงศิริ เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี