23 พฤศจิกายน 2561 จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง ฝ่าวิกฤติปาเลสไตน์ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2661 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดาโต๊ะศรีอันวาร์  อิบรอฮีม (ประธานพรรคยุติธรรมเพื่อประชาชน มาเลเซีย) ปฐกถาพิเศษ “ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในอาเซียนและโลกมุสลิม”  จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

อันวา อิบราฮิม