วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอัลมีรอซ ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ วากัฟโลกครั้งที่ 6 ( 6th Waqf Conference 2018 )  เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อศาสนประโยชน์  พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นายกรัฐมนตรีกัมพูชา  พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ (เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย) อ.อรุณ บุญชม (รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี)  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร (ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย) , นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ  นายสมศักดิ์ เมดาน   คณะฑูตานุทูตประเทศมุสลิม  ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง