วันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รัสมี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคาราวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมทั้งขออนุญาติเรียนเชิญท่านจุฬาราชมนตรี ร่วมงาน รวมน้ำใจสู่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรตฺิคลองเก้า