สารจุฬาราชมนตรี
ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

สารจุฬาราชมนตรีในโอกาศเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ