สำนักจุฬาราชมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลาประจำจังหวัด และเหล่าพสกนิกรชาวไทยมุสลิม
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

.....................