คุตบะห์
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย สำนักจุฬาราชมนตรี

....................