สำนักจุฬาราชมนตรีขอให้ทุกมัสยิดจัดพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอพร (ดุอาอฺ) ให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้รับความปลอดภัยและขอให้วิกฤติการณ์ในปาเลสไตน์ยุติลงในเร็ววัน


ตามที่ได้เกิดวิกฤติการณ์อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซา ต้ังแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก สตรี และพลเรือน ได้รับรับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก และเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความละเอียดปรากฏดังที่เป็นข่าว นั้น


ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเจ็บปวดร่วมกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ ในฐานะอุมมะฮ์อิสลามที่เปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน สำนักจุฬาราชมนตรี จึงขอความร่วมมือไปยังประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกมัสยิดจัดพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอพร (ดุอาอฺ) จากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้รับความปลอดภัยและขอให้วิกฤติการณ์ในปาเลสไตน์ยุติลงในเร็ววัน โดยขอให้ร่วมกันจัดพิธีละหมาดฮายัต ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลาหลังละหมาดวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้ดุอาอฺกุนุตเพื่อขจัดภัยบาลาอฺในทุกละหมาดวันศุกร์ จนกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยุติลง