ประกาศจุฬาราชมนตรี

 

เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน

 

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

 

 

 

*************

 

 

 

            เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 

           หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี