ประกาศจุฬาราชมนตรี

 

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร

 

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

 

***************

 

        ตามที่ จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

 


       จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี