ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434


***************


       ตามที่ จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

      จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2446

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี