รอญับ เดือนสำคัญของอิสลาม

รอยับ เดือนสำคัญของอิสลาม

รอยับ  เดือนที่เจ็ดของอิสลาตามปฏิทินจันทรคติ เป็นหนึ่งในสี่เดือนต้องห้ามที่อัลลอฮ์ทรงห้ามในการที่จะอธรรม ทำสงคราม และการกระทำในสิ่งต้องห้ามในเดือนเหล่านี้ จะถือเป็นบาปที่ใหญ่กว่าในเดือนอื่น ๆ


เดือนแห่งการประทานละหมาด
ในคืนที่ 27 ของเดือนรอยับตามความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ ว่าเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) เดินทาง (อิสรออ์)  ไปยังบัยตุ้ลมักดิส และเดินทางจากบัยตุ้ลมักดิส (เมี๊ยะรอจ) ไปยังซิดรอตุลมุนตะฮา เพื่อรับการประทานละหมาดจากอัลลอฮ์


เดือนแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.)
ท่านบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า รอยับเดือนแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.)  ซะอฺบานเดือนของฉัน และรอมฎอนเดือนของประชาชาติฉัน  ซึ่งคำว่าเดือนของอัลลอฮ์ หมายถึง เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์จะทรงประทานการตอบแทนผลจากคุณงามความดีที่บ่าวกระทำให้มากกว่าช่วงเวลาอื่น ท่านบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) สอนให้บรรดาซอฮาบะห์ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เมื่อเข้าเดือนรอญับว่า “ขออัลลอฮ์ทรงประทานความเป็นศิริมงคลแด่พวกเราในเดือนรอยับและเดือนซะอฺบาน และขอพระองค์ทรงให้พวกเราได้ประสบกับเดือนรอมฎอนด้วยเทอญ”


เดือนแห่งการตระเตรียม
บรรดานักวิชาการ กล่าวว่า เดือนรอยับเปรียบได้กับช่วงเวลาในการเริ่มเพาะปลูกด้วยการเตรียมพื้นดิน พรวนดิน และหว่านเมล็ด เดือนซะอฺบานเป็นช่วงเวลาแห่งการรดน้ำ พรวนดินดูแลต้นกล้า เพื่อการเจริญเติบโต และเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งหมายถึงเราสมควรที่จะเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้มากกว่าเดือนอื่น ๆ


สิ่งที่ควรปฏิบัติ
  1. งดการอธรรม ทะเลาะเบาะแว้ง การกระทำสิ่งต้องห้าม
  2. ทำอิบาดะห์ที่เป็นสุนัตให้มาก เช่น ละหมาดสุนัต บริจาคทาน ถือศีลอด อ่านกุรอาน ซิกรุลเลาะห์