รอญับ เดือนสำคัญของอิสลาม
 • 7 มีนาคม 2019
 • 1686
 • 0
รอยับ เดือนสำคัญของอิสลาม รอยับ  เดือนที่เจ็ดของอิสลาตามปฏิทินจันทรคติ เป็นหนึ่งในสี่เดือนต้องห้ามที่อัลลอฮ์ทรงห...
อ่านต่อ
หลักทางสายกลาง (الوسطية) ในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 1243
 • 0
หลักทางสายกลาง (الوسطية) ในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ   หลักสายกลางเป็นหลักทางธรรมชาติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำห...
อ่านต่อ
อย่างไรที่เรียกว่า พ่อแม่ประสบความสำเร็จในการอบรมเลี้ยงดูลูก
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 287
 • 0
อย่างไรที่เรียกว่า “พ่อแม่ประสบความสำเร็จในการอบรมเลี้ยงดูลูก”   ................    &nbs...
อ่านต่อ
การจัดการเรียนการสอนศาสตร์สาระอิสลามแบบบูรณาการ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 814
 • 0
การจัดการเรียนการสอนศาสตร์สาระอิสลามแบบบูรณาการ   โดย ดร. วิศรุต เลาะวิถี          ลักษ...
อ่านต่อ
ดอกเบี้ยกับซะกาต
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 439
 • 0
ในระบบทุนนิยมที่วางพื้นฐานอยู่บนระบบดอกเบี้ยและมีกำไรเป็นแรงจูงใจในการทำธุรกิจ หากนักธุรกิจคิดจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่...
อ่านต่อ
ไม่มีศาสนาสำหรับผู้ไม่มีสติปัญญา ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 320
 • 0
ไม่มีศาสนาสำหรับผู้ไม่มีสติปัญญายาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม   ผู้ติดยาเสพติดนั้นเปรียบเสมือนหอกข้างแค...
อ่านต่อ
ความเป็นธรรมมีค่ามากกว่าสันติภาพ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 243
 • 0
  ความเป็นธรรมมีค่ามากกว่าสันติภาพ   สงครามเป็นเกมที่สนุกของผู้รุกรานที่ทรงพลัง เป็นความทุกข์ยากของผู้เป็นเ...
อ่านต่อ
เตรียมรับรอมฎอนอย่างไร ?
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 685
 • 0
เตรียมรับรอมฎอนอย่างไร ? พี่น้องมุสลิมทั้งหลาย ขณะที่เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งในชีวิตของเรา คือช่วงเดื...
อ่านต่อ
รอมฎอนกะรีม
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 901
 • 0
รอมฎอนกะรีม   رمَضَان كريم   รอมฎอนเป็นเดือนที่ 9 ของเดือนอาหรับทั้งหมด 12 เดือน แต่เดือนนี้มีความแตกต่างจาก...
อ่านต่อ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชน
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 1554
 • 0
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชนตามนัยยะแห่งอัลกุรอานและพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2...
อ่านต่อ
นิติเวช นิติวิทยาศาสตร์ในทรรศนะอิสลาม
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 398
 • 0
    นิติเวช นิติวิทยาศาสตร์ในทรรศนะอิสลาม     การธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยิ่งใหญ่กว่าการรักษาศพ...
อ่านต่อ
อิสลามกับการทุจริต คิดมิชอบ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 366
 • 0
อิสลามกับการทุจริต คิดมิชอบ   ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย หัวใจของเราที่เปี่ยมล้นด้วยความยำเกรงหรือ “...
อ่านต่อ
ซะกาต ฐานการจัดระบบเศรษฐกิจอิสลาม
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 325
 • 0
ซะกาต ฐานการจัดระบบเศรษฐกิจอิสลาม   การจัดระบบซะกาตนับเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจบนฐานคิดของจักรวาล ทัศน์อิสลามอย่าง...
อ่านต่อ
ความประเสริฐของความเจ็บป่วย และการเยี่ยมผู้ป่วย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 303
 • 0
โดย ปริญญา (อิบรอฮีม) ประหยัดทรัพย์   ท่านฟะกีฮ์ (นักปราชญ์) อบูลัยษ์ อัซซะมัรก๊อนดีย์ (รอหิมาหุ้ลล่อฮฺ) กล่าวว่า...
อ่านต่อ
ระบบธนาคารอิสลามเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 1268
 • 0
โดย อ.อรุณ บุญชม ธนาคารพาณิชย์ ทั่วไป เป็นองค์การที่เป็นศูนย์รวมแหล่งระดมเงินทุน จากผู้มีเงินออม ทำหน้าที่ให้บริการทางก...
อ่านต่อ
ญิฮาดเล็กและญิฮาดใหญ่ ญิฮาดคืออะไร?
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 390
 • 0
  ญิฮาดเล็กและญิฮาดใหญ่ ญิฮาดคืออะไร ? โดย บรรจง บินกาซัน คำว่าญิฮาดมาจากรากพยัญชนะอาหรับสามตัวคือ ญีม ฮา...
อ่านต่อ
อัลกุรอานแหล่งที่มาแห่งการสร้างเอกภาพ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 251
 • 0
  อัลกุรอานแหล่งที่มาแห่งการสร้างเอกภาพ   โดย ปริญญา ประหย้ดทรัพย์   ท่านพี่น้องมุสลิมทั้งหลายพึงเกร...
อ่านต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน โรงเรียน และมัสญิด
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 270
 • 0
  ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน โรงเรียน และมัสญิด   โดย อ.อาลี เสือสมิง   หรับคนมุสลิมที่เคร่งครัดในหล...
อ่านต่อ
การครองเรือนในอิสลาม
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 1792
 • 0
  การครองเรือนในอิสลาม   โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์     มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ต่างยอมรับว่า เขา...
อ่านต่อ
อิสลามศาสนาแห่งการดำเนินชีวิต
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 885
 • 0
อิสลามศาสนาแห่งการดำเนินชีวิต โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ท่านนบีมูฮำหมัด(ซ.ล.) ได้กล่าวว่า ผู้ศรัทธาที่แข็งแกร่งนั้นดี...
อ่านต่อ
ซอฟัรเดือนแห่งความดีงาม
 • 23 กุมภาพันธ์ 2018
 • 765
 • 0
ความหมายและความสำคัญของเดือนซอฟัร  ................          ซอฟัร เป็นเดือนที่สอง จาก...
อ่านต่อ
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบอิสลาม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 362
 • 0
  การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบอิสลาม   โดย อ.อาลี เสือสมิง     ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้...
อ่านต่อ
ญาบิร อิบนุ ฮัยยานฺ นักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอิสลาม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 265
 • 0
ญาบิร อิบนุ ฮัยยานฺ นักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอิสลาม   โดย อ.อาลี เสือสมิง   อบูอับดิลลาฮฺ ญาบิร อิบนุ ฮั...
อ่านต่อ
อิบนุซีนา นักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอิสลาม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 957
 • 0
อิบนุซีนา นักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอิสลาม โดย อ.อาลี  เสือสมิง     อบู อะลี อัลฮุซัยนฺ อิบนุ อับดิลลา...
อ่านต่อ
สตรีในสังคมมุสลิม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 425
 • 0
สตรีในสังคมมุสลิม ข้อเขียนของ... ดร.ยูซุฟ ก็อรฎอวีย์ถอดความโดย... ฏ็อบรอนีย์ บิลล่าเต๊ะ   ผู้มีอคติต่ออิสลามบา...
อ่านต่อ
เขาว่า ..“อิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบและสงคราม”
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 433
 • 0
เขาว่า ..“อิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบและสงคราม” โดย อ.อาลี  เสือสมิง   ความจริง 3 ปีแรกแห่งการเริ่มต...
อ่านต่อ
ขบวนการไซออนิสต์ การก่อการร้ายซ่อนรูป (ตอนที่ 4) | กลไกเพื่อการครอบโลกของขบวนการไซออนิสต์
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 267
 • 0
กลไกเพื่อการครอบโลกของขบวนการไซออนิสต์   ดูเหมือนถ้อยความที่ปรากฏในปฏิญญาสากลของไซออนิสต์จะสะท้อนให้เห็นว่า พวกเข...
อ่านต่อ
ขบวนการไซออนิสต์ การก่อการร้ายซ่อนรูป (ตอนที่ 3) | ยิว อดีตกับปัจจุบัน สายสัมพันธ์ที่ขาดสิ้นแล้ว
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 250
 • 0
ยิว อดีตกับปัจจุบัน สายสัมพันธ์ที่ขาดสิ้นแล้ว นับตั้งแต่ถูกทำให้กระจัดพลัดพรายออกไปจากเยรูซาเล็มโดยมหาอำนาจโรมันแล้ว พ...
อ่านต่อ
ขบวนการไซออนิสต์ การก่อการร้ายซ่อนรูป (ตอนที่ 1) | กำเนิดของขบวนการไซออนิสต์
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 705
 • 0
กำเนิดของขบวนการไซออนิสต์   ขบวนการไซออนิสต์เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ.1897 เมื่อนักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรีย เ...
อ่านต่อ
ขบวนการไซออนิสต์ การก่อการร้ายซ่อนรูป (ตอนที่ 2) | ข้ออ้าง กับ ข้อเท็จจริง
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 232
 • 0
ข้ออ้าง กับ ข้อเท็จจริง          ชาวยิวเคยอยู่อาศัยในดินแดนปาเลสไตน์มาแล้วในอดีต ตั้งแต่ครั้งท...
อ่านต่อ