iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ เอกสารส่วนบุคคลซึ่งได้รับรางวัลดีเยี่ยมของสถาบันผู้นำศาสนาอิสลาม http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42342295 Tue, 26 Dec 2017 09:35:18 +0700 สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามฯ เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42341973 Wed, 20 Dec 2017 09:53:32 +0700 ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42341219 Wed, 06 Dec 2017 10:01:16 +0700 การประชุมคณะกรรมบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 4/2560 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42338579 Fri, 20 Oct 2017 10:01:06 +0700 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศักษามหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2560 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42334896 Tue, 29 Aug 2017 10:11:21 +0700 บรรยายหัวข้อพลเมืองดีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42333089 Mon, 31 Jul 2017 13:42:20 +0700 ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42332783 Wed, 26 Jul 2017 12:02:59 +0700 ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน ประจำปีการศึกษา 2017/2018 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42330896 Thu, 22 Jun 2017 11:12:29 +0700 วะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม รอมฎอนในสายตาเพื่อนต่างศาสนา http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42330447 Thu, 15 Jun 2017 09:38:33 +0700 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาไทยในจอร์แดน http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42330445 Thu, 15 Jun 2017 09:24:47 +0700 ร่วมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง "ข้อห่วงกังวลของชุมชนพุทธ-มุสลิมในสังคมไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42328217 Thu, 11 May 2017 14:04:20 +0700 ขอเชิญร่วมงานหารายได้เพื่อกิจการมนุษยธรรม http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42323757 Tue, 07 Mar 2017 14:19:23 +0700 กรมการปกครองเปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฮ.ศ.1438) http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42322636 Thu, 23 Feb 2017 08:46:30 +0700 โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการวิจัยสังคมมุสลิมในสังคมไทย การท้าทายจากแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกวิสัย (Secular World) http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42322397 Mon, 20 Feb 2017 10:34:32 +0700 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42320069 Thu, 26 Jan 2017 14:42:42 +0700 เชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42318736 Mon, 09 Jan 2017 10:46:25 +0700 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง สังคมไทยและข้อคิดในนิทานราชธรรม: จากวรรณกรรมเปอร์เซียสู่วรรณกรรมไทย http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42315906 Tue, 06 Dec 2016 11:07:13 +0700 ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบางอุทิศ http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42315903 Tue, 06 Dec 2016 10:41:00 +0700 ไอแบงก์ มอบรางวัลฮัจย์ - อุมเราะห์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42314862 Fri, 25 Nov 2016 10:33:06 +0700 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และผลต่อการป้องกันการสุดโต่ง http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42313931 Tue, 15 Nov 2016 11:31:25 +0700 กรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือภัยหนาวซีเรีย http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42313281 Wed, 09 Nov 2016 09:44:37 +0700 สภาเครือข่ายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขัง ชุมชนมัสยิดนูญูมุลมูฮายีรีน http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42312345 Mon, 31 Oct 2016 15:16:33 +0700 ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42311061 Thu, 20 Oct 2016 15:45:26 +0700 ให้การต้อนรับผู้บริหารองค์กรทางสายกลางจากประเทศมาเลเซีย http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42306219 Thu, 15 Sep 2016 10:33:00 +0700 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติอัฟริกา ประเทศซูดาน ปี 2559/2560 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42299830 Mon, 01 Aug 2016 14:23:29 +0700 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ปีการศึกษา 2559-2560 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42297658 Wed, 13 Jul 2016 09:31:21 +0700 ผลการสอบ ทุนการศึกษา Istanbul Sabahattin Zaim University ประเทศตุรกี ปี 2016 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42297514 Tue, 12 Jul 2016 10:13:21 +0700 สภาเครือข่ายฯ สำนักจุฬาราชมนตรีมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42297359 Mon, 11 Jul 2016 10:56:00 +0700 สภาเครือข่ายฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42293552 Fri, 10 Jun 2016 09:16:11 +0700 ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน ประจำปีการศึกษา 2016/2017 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42291769 Fri, 03 Jun 2016 14:28:08 +0700 การประะชุมคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2559 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42290129 Thu, 12 May 2016 11:48:37 +0700 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน มนุษย์+ธรรม สุราษฎร์ธานี http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42289864 Thu, 12 May 2016 11:28:59 +0700 สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯจัดปาฐกถา http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42285120 Tue, 29 Mar 2016 10:10:52 +0700 รายละเอียด และกำหนดการสอบคัดเลือกทุนการศึกษามหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร ประจำปี 2559/2560 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42282892 Thu, 10 Mar 2016 14:20:54 +0700 คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ. 1437 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งเรียงความเข้าประกวด http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42282864 Thu, 10 Mar 2016 11:47:35 +0700 น้ำใจจากชาวไทยถึงมือผู้อพยพชาวซีเรียในเลบานอน http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42281567 Tue, 01 Mar 2016 12:02:23 +0700 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42280555 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประชุมกรรมการบริหาร นักวิชาการ และเครือข่ายองค์กรฯ http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42280463 Tue, 23 Feb 2016 10:11:14 +0700 สภาเครือข่ายฯ สำนักจุฬาฯ จัดประชุมองค์กรเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมทั้งในและต่างประเทศ http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42276382 Mon, 01 Feb 2016 11:26:29 +0700 การสนทนาว่าด้วยวะสะฏียะฮ์ พุทธ - มุสลิม : วิทยปัญญาในการอยู่ร่วมกันของโลกตะวันออก http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42275285 Mon, 25 Jan 2016 11:36:47 +0700 แถลงข่าวการจัดงานมนุษย์+ธรรม จังหวัดสงขลา http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42274043 Mon, 18 Jan 2016 08:19:07 +0700 ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ได้รับเชิญไปบรรยายร่วมกับวิทยากรจากประเทศตุรกีและประเทศมาเลเซีย http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42273501 Wed, 13 Jan 2016 12:27:23 +0700 การประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดเสวนาวะสะฏียะฮ์ซีรีย์ http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42270308 Fri, 18 Dec 2015 14:47:07 +0700 การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 4/2558 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42270305 Fri, 18 Dec 2015 14:35:07 +0700 โครงการปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 1 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42269653 Tue, 15 Dec 2015 10:49:26 +0700 บรรยาย เรื่อง วะสะฏียะฮ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42269122 Fri, 11 Dec 2015 14:49:50 +0700 แนวทางสายกลางกับการเสริมสร้างสันติสุขในพหุสังคม http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42269119 Fri, 11 Dec 2015 14:43:59 +0700 สัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ หัวข้อ "ก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลามด้วยหลักวะสะฎียะฮ์" http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42269117 Fri, 11 Dec 2015 14:37:27 +0700 เชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยพี่น้องซีเรีย http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42269102 Fri, 11 Dec 2015 11:38:50 +0700 ร่วมงานแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคในงานวันเมตตาร็อบบานีย์ 58 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42269096 Fri, 11 Dec 2015 11:10:22 +0700