iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮศ ๑๔๓๙ http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=434041 Sat, 17 Feb 2018 07:33:53 +0700 โครงการ http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433974 Wed, 14 Feb 2018 11:22:56 +0700 ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433913 Mon, 12 Feb 2018 15:10:18 +0700 ผู้แทนจุฬาราชมนตรีวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง (Vaccine Center) http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433903 Mon, 12 Feb 2018 12:54:00 +0700 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล อัซ ประจำปีการศึกษา 2561/2562 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42344680 Mon, 12 Feb 2018 11:35:10 +0700 ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433900 Mon, 12 Feb 2018 09:31:36 +0700 ประกาศ เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮ.ศ. 1439 http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433554 Mon, 29 Jan 2018 15:50:43 +0700 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวัล ฮ.ศ. ๑๔๓๙ http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433259 Thu, 18 Jan 2018 09:05:00 +0700 จุฬาราชมนตรีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้บริการระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433072 Thu, 11 Jan 2018 15:22:04 +0700 ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433015 Tue, 09 Jan 2018 14:24:11 +0700 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์อิสลามนานาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433013 Tue, 09 Jan 2018 13:33:28 +0700 จุฬาราชมนตรีเปิดงานโรงเรียนท่าอิฐศึกษา http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=433012 Tue, 09 Jan 2018 10:57:24 +0700 ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432995 Mon, 08 Jan 2018 16:08:32 +0700 เอกสารส่วนบุคคลซึ่งได้รับรางวัลดีเยี่ยมของสถาบันผู้นำศาสนาอิสลาม http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42342295 Tue, 26 Dec 2017 09:35:18 +0700 การสัมมนาสื่อมวลชนมุสลิม http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432778 Mon, 25 Dec 2017 11:41:17 +0700 ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามีนบุรี พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432775 Mon, 25 Dec 2017 10:24:41 +0700 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลเอาวัล ฮ.ศ. 1439 http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432774 Mon, 25 Dec 2017 10:12:43 +0700 กิจกรรมร่วมกันแสดงพลังและจุดยืน ต่อต้านคำประกาศของสหรัฐอเมริกา กรณีให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432749 Thu, 21 Dec 2017 14:31:14 +0700 ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432742 Thu, 21 Dec 2017 10:25:55 +0700 ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432739 Thu, 21 Dec 2017 09:49:58 +0700 สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามฯ เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42341973 Wed, 20 Dec 2017 09:53:32 +0700 ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮ.ศ. 1439 ตรงกับวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432696 Tue, 19 Dec 2017 07:29:53 +0700 เปิดอาคารมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432596 Wed, 13 Dec 2017 14:35:13 +0700 ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดงานวันแห่งมุสลิมนนท์ ครั้งที่ 17 http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432595 Wed, 13 Dec 2017 13:25:13 +0700 ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432582 Wed, 13 Dec 2017 10:15:26 +0700 กิจกรรม มาทำดี ตามรอยพ่อ http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432567 Tue, 12 Dec 2017 15:23:12 +0700 การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอบีอุ้ลอาเครอ ฮ.ศ. ๑๔๓๙ http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432565 Tue, 12 Dec 2017 14:58:43 +0700 ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=42341219 Wed, 06 Dec 2017 10:01:16 +0700 จุฬาราชมนตรีเปิดมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432149 Mon, 20 Nov 2017 16:20:26 +0700 จุฬาราชมนตรีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ http://www.skthai.org/index.php?mo=14&newsid=432147 Mon, 20 Nov 2017 15:19:00 +0700