เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

โครงการ Meet the Ambassador : กิจกรรม Lunch Talk ณ โรงแรม อัล มีรอซ

โครงการ Meet the Ambassador :  กิจกรรม Lunch Talk ณ โรงแรม อัล มีรอซ

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) และคณะ พบปะคณะเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ตามโครงการ “Meet the Ambassador : กิจกรรม Lunch Talk” ณ โรงแรม อัล มีรอซ ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร


สำนักจุฬาราชมนตรีจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์สำนักจุฬาราชมนตรีด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรตอบสนองต่อมาตรการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 โดยจัดพบปะเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยหรือผู้แทนจำนวน 12 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย อียิปต์ ปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โมร็อคโค มาเลเซีย คูเวต บังคลาเทศ บรูไน และซูดาน เพื่อพบปะพูดคุยสานความสัมพันธ์ สร้างความรับรู้และความเข้าใจด้านศาสนาในสังคมไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติต่อไป
Tags : จุฬาราชมนตรี

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view