เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

การประชุมสัมมนา “การเผยแพร่คุตบะฮ์กลางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

การประชุมสัมมนา “การเผยแพร่คุตบะฮ์กลางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดประชุมสัมมนา “การเผยแพร่คุตบะฮ์กลางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สุคิด ลั่นซ้าย ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และดร.วิสุทธ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานฝ่ายวิชาการและศึกษา คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย และมีเวทีการอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอคุตบะฮ์เชิงบูรณาการ” โดยคณะจัดทำคุตบะฮ์กลางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกอบด้วย นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ นายสันติ เสือสมิง นายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ ดำเนินรายการโดย นายสมยศ หวังอับดุลเลาะ


สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดว่าการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการศาสนาอิสลามเข้ามาสร้างภูมิคุ้มกันในเบื้องต้น และแนวทางที่สำคัญในปัญหายาเสพติดเพราะ “คุตบะฮ์” มีวัตถุประสงค์ในการสอน การตักเตือน และการให้รำลึกถึงอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้บรรดาผู้ที่มาละหมาดวันศุกร์ ได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในครรลองแห่งศาสนาอิสลาม และสามารถนำไปถ่ายทอด อบรมสั่งสอนแก่สมาชิกในครอบครัวได้ นอกจากนี้คุตบะฮ์และเนื้อหาของคุตบะฮ์ยังมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อภาคสังคมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพของบุคคลในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นคุตบะฮ์จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาสังคมในเบื้องต้นได้อย่างยิ่ง


Tags : จุฬาราชมนตรี

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view