เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
การมอบหมายต่ออัลลอฮ์ (ตะวักกุ้ล)

การมอบหมายต่ออัลลอฮ์ (ตะวักกุ้ล)

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ตะวักกุ้ลคืออะไร ? ตะวักกุ้ล หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ การทำงานด้วยความแน่วแน่ มีการวางแผนและใช้ความพยายาม โดยเชื่อว......

อ่านต่อ
ความยินดีต่ออัลลอฮฺ (ริฎอ) หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

ความยินดีต่ออัลลอฮฺ (ริฎอ) หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ความยินดีคืออะไร ? ความยินดี หมายถึงการศรัทธาเชื่อมั่นว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พานพบมาประสบกับชีวิตของเรานั้นเป็นไปโดยอำนาจ แ......

อ่านต่อ
ความเป็นพี่น้อง (ภราดรภาพ) หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

ความเป็นพี่น้อง (ภราดรภาพ) หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ความเป็นพี่น้องคืออะไร? ดร. ยูซุฟ อัล-ก็อรฏอวีย์ กล่าวว่า อันที่จริงอิสลามได้เสนอนิยามความเป็นพี่น้องที่ไม่มีใครเหมือนในอิส......

อ่านต่อ
ความละอาย หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

ความละอาย หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ความละอาย คืออะไร? คุณลักษณ์ที่ดีงามประการหนึ่งซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของพัฒนาการไปสู่ความสมบูรณ์และความสูงส่งของมนุษย์ นั่นก......

อ่านต่อ
สามัคคีธรรม หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

สามัคคีธรรม หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ สามัคคีคืออะไร? สามัคคี แปลว่า ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน ไปไหนไปด้วยกัน ทำอะไรทำด้วยกัน หรือที่เรามักเรียกกันว่า &......

อ่านต่อ
22 ประตูสู่ความสุขแห่งชีวิต

22 ประตูสู่ความสุขแห่งชีวิต

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ถ้ามีใครซักคนถามว่า “ชีวิตคนเราเกิดมาเพื่ออะไร” หรือ “อะไรคือจุดมุ่งหมายของชีวิต” คำตอบของแต่ละคนคงแ......

อ่านต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน โรงเรียน และมัสญิด

ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน โรงเรียน และมัสญิด

โดย อ.อาลี เสือสมิง หรับคนมุสลิมที่เคร่งครัดในหลักคำสอนของศาสนาโดยปกติแล้วย่อมมีวิถีชีวิตที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับสถานที่สำคัญ 3 แห่งด้วยกัน สถานที่แห่ง......

อ่านต่อ
อัลกุรอานแหล่งที่มาแห่งการสร้างเอกภาพ

อัลกุรอานแหล่งที่มาแห่งการสร้างเอกภาพ

โดย ปริญญา ประหย้ดทรัพย์ ท่านพี่น้องมุสลิมทั้งหลายพึงเกรงกลัวอัลเลาะฮฺเถิด เพราะการยำเกรงต่อพระองค์นั้น คือ ทางรอดแห่งชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพี่น......

อ่านต่อ
การครองเรือนในอิสลาม

การครองเรือนในอิสลาม

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ต่างยอมรับว่า เขาไม่อาจที่จะหนีกฎเกณฑ์ที่พระองค์อัลเลาะฮฺ (ซ.บ.) ทรงลิขิตและกำหนดไปได้ เริ่มตั้งแต่จา......

อ่านต่อ
อิสลามศาสนาแห่งการดำเนินชีวิต

อิสลามศาสนาแห่งการดำเนินชีวิต

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ท่านนบีมูฮำหมัด(ซ.ล.) ได้กล่าวว่า ผู้ศรัทธาที่แข็งแกร่งนั้นดีเยี่ยมและเป็นที่รักยิ่งณ.องค์อัลเลาะฮกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอและค......

อ่านต่อ

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view