เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชนตามนัยยะแห่งอัลกุรอานและพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 นิยามแห่งมัสยิด......

อ่านต่อ
นิติเวช นิติวิทยาศาสตร์ในทรรศนะอิสลาม

นิติเวช นิติวิทยาศาสตร์ในทรรศนะอิสลาม

การธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยิ่งใหญ่กว่าการรักษาศพ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสภาวะธรรมชาติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้ในวิถีการดำรงชีพของมนุษย......

อ่านต่อ
อิสลามกับการทุจริต คิดมิชอบ

อิสลามกับการทุจริต คิดมิชอบ

อิสลามกับการทุจริต คิดมิชอบ ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย หัวใจของเราที่เปี่ยมล้นด้วยความยำเกรงหรือ “ตักวา” ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่างยั่งยืน......

อ่านต่อ
ซะกาต ฐานการจัดระบบเศรษฐกิจอิสลาม

ซะกาต ฐานการจัดระบบเศรษฐกิจอิสลาม

ซะกาต ฐานการจัดระบบเศรษฐกิจอิสลาม การจัดระบบซะกาตนับเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจบนฐานคิดของจักรวาล ทัศน์อิสลามอย่างแท้จริง ระบบเศรษฐกิจเป็นภาคปฏิบัติกา......

อ่านต่อ
ความสำคัญของการทำงานในระบบญะมาอะฮ์ และสาเหตุของความแตกแยกในประชาคมมุสลิม

ความสำคัญของการทำงานในระบบญะมาอะฮ์ และสาเหตุของความแตกแยกในประชาคมมุสลิม

ความสำคัญของการทำงานในระบบญะมาอะฮ์ และสาเหตุของความแตกแยกในประชาคมมุสลิม การทำงานในระบบญะมาอะฮ์ถือเป็นการทำงานในรูปองค์กรอย่างหนึ่ง เพร......

อ่านต่อ
ความประเสริฐของความเจ็บป่วย และการเยี่ยมผู้ป่วย

ความประเสริฐของความเจ็บป่วย และการเยี่ยมผู้ป่วย

โดย ปริญญา (อิบรอฮีม) ประหยัดทรัพย์ ท่านฟะกีฮ์ (นักปราชญ์) อบูลัยษ์ อัซซะมัรก๊อนดีย์ (รอหิมาหุ้ลล่อฮฺ) กล่าวว่า : ได้มีรายงานจากอบุลฮาซัน อัลกอซิม อิ......

อ่านต่อ
ระบบธนาคารอิสลามเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย์

ระบบธนาคารอิสลามเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย์

โดย อ.อรุณ บุญชม ธนาคารพาณิชย์ ทั่วไป เป็นองค์การที่เป็นศูนย์รวมแหล่งระดมเงินทุน จากผู้มีเงินออม ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องการเก็บรั......

อ่านต่อ
พื้นที่ศาสนากับพื้นที่การเมืองในการบริหารองค์กรทางศาสนา

พื้นที่ศาสนากับพื้นที่การเมืองในการบริหารองค์กรทางศาสนา

โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ วาทกรรมทุนนิยมได้ลดพื้นที่ของศาสนาให้อยู่อย่างจำกัดคับแคบ และการดำรงอยู่อย่างจำกัดคับแคบนี้ก็ทำให้ศาสนาอ่อนแอเกินกว่าจะสร้......

อ่านต่อ
ญิฮาดเล็กและญิฮาดใหญ่ ญิฮาดคืออะไร?

ญิฮาดเล็กและญิฮาดใหญ่ ญิฮาดคืออะไร?

โดย บรรจง บินกาซัน คำว่าญิฮาดมาจากรากพยัญชนะอาหรับสามตัวคือ ญีม ฮา ดาล คำว่า “ญีฮาด” หมายถึงการใช้กำลังความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ทุกด้......

อ่านต่อ
ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ (ตักวา) หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ (ตักวา) หนึ่งในคุณสมบัติของมุสลิมที่แท้จริง

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ตักวาคืออะไร? ตักวา หมายถึง ยึดมั่นในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺด้วยความประสงค์ และมุ่งหวังในผลบุญแห่งการตอบแทนและเกรงกลัวต่อบท......

อ่านต่อ

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view