เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาฯ เปิดงานฮิจเราะห์ จ.ภูเก็ต

  • วีดีโอเผยแพร่
  • 29/11/2012
  • 29/11/2012

อ.อรุณ บุญชม บรรยายพิเศษ เรื่อง การฮิจเราะห์ของท่านนบีมูฮำหม้ด (ซ.ล.)


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในงานฮิจเราะห์ศักราช ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ สนามชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต


องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานฮิจเราะห์ศักราช เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติและการดำเนินงานทางศาสนา,ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม,เพื่อให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้รับฟังคำสอนของศาสนาอิสลามและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view