เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ทำให้เสียละหมาด

  • วีดีโอเผยแพร่
  • 22/03/2012
  • 22/03/2012

ท่านจุฬาราชมนตรี สอนเรื่อง สิ่งที่ทำให้เสียละหมาด  

ในโครงการจัดอบรมเผยแผ่หลักการศาสนา รุ่นที่ 2 ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  
ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และวันเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view