เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือภัยหนาวซีเรีย

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือภัยหนาวซีเรีย

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้นำศาสนา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมสัมมนาผู้ศาสนาขับเคลื่อนมัสยิดสู่กัมปงตักวา ณ มัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเตะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ส่งเสริมการบริหารจัดการมัสยิดสู่กัมปงแห่งความยำเกรง ตระหนักรู้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งมนและต่างประเทศ ทั้งนี้ทางมัสยิดกลางเบตง มัสยิดญามิอุลอะฮ์มะดีย์ โดยอิหม่ามอิสมาแอ หะยีมะนุส ซึ่งหนึ่งในกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือภัยหนาวซีเรีย จำนวน ๙,๔๒๖ บาท ที่ได้จากการรณรงค์ตั้งกล่องบริจาค ณ มัสยิดกลางเบตง ตั้งอยู่ที่ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเตะ ในฐานะประธานกรรมการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราขมนตรี เป็นผู้รับมอบ อัลฮัมดุลิลลาห์ ถือเป็นมัสยิดตัวอย่างในอำเภอเบตงที่มีส่วนร่วมในคลายหนาวให้ชาวซีเรีย ขออัลลอฮ์ได้โปรดตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องชาวเบตงด้วยเถิด


Tags : สภาเครือข่ายฯ

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view