เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง
Avatar

ฉบับที่ 7 วันที่ 16-30 เมษายน 2559

ฉบับที่ 7 วันที่ 16-30 เมษายน 2559
12/07/2016 123 ดาวน์โหลด4.662 Mb
Avatar

ฉบับที่ 3 วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2559

ฉบับที่ 3 วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2559
08/03/2016 135 ดาวน์โหลด3.763 Mb
Avatar

ฉบับที่ 2 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559

ฉบับที่ 2 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559
16/02/2016 102 ดาวน์โหลด1.885 Mb
Avatar

ฉบับที่ 1 วันที่ 16-31 มกราคม 2559

ฉบับที่ 1 วันที่ 16-31 มกราคม 2559
04/02/2016 122 ดาวน์โหลด2.312 Mb
Avatar

ฉบับที่ 6 วันที่ 1-15 เมษายน 2559

ฉบับที่ 6 วันที่ 1-15 เมษายน 2559
13/06/2016 103 ดาวน์โหลด5.496 Mb
Avatar

ฉบับที่ 4 วันที่ 1-15 มีนาคม 2559

ฉบับที่ 4 วันที่ 1-15 มีนาคม 2559
05/04/2016 76 ดาวน์โหลด2.459 Mb
Avatar

ฉบับที่ 5 วันที่ 16-31 มีนาคม 2559

ฉบับที่ 5 วันที่ 16-31 มีนาคม 2559
05/04/2016 113 ดาวน์โหลด3.516 Mb

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view