เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด

New Releases

ฉบับที่ 7 วันที่ 16-30 เมษายน 2559

ฉบับที่ 7 วันที่ 16-30 เมษายน 2559

 

ฉบับที่ 6 วันที่ 1-15 เมษายน 2559

ฉบับที่ 6 วันที่ 1-15 เมษายน 2559

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2559

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2559

 

ฉบับที่ 4 วันที่ 1-15 มีนาคม 2559

ฉบับที่ 4 วันที่ 1-15 มีนาคม 2559

 

ฉบับที่ 5 วันที่ 16-31 มีนาคม 2559

ฉบับที่ 5 วันที่ 16-31 มีนาคม 2559

 

ฉบับที่ 3 วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2559

ฉบับที่ 3 วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2559

 

ฉบับที่ 2 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559

ฉบับที่ 2 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559

 

ฉบับที่ 1 วันที่ 16-31 มกราคม 2559

ฉบับที่ 1 วันที่ 16-31 มกราคม 2559

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2558

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2558

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557

 

ข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรี ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในเดือนรอมฎอน

ข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรี ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในเดือนรอมฎอน

 

แบบฟอร์มแปลสูติบัตรภาษาอาหรับ (สำหรับโรงเรียน)

แบบฟอร์มแปลสูติบัตรภาษาอาหรับ (สำหรับโรงเรียน)

 

ระเบียบและขั้นตอน การยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย สำหรับนักเรียน

ระเบียบและขั้นตอน การยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย สำหรับนักเรียน

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2556

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2556

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556

 

ภาพยนตร์หมิ่นศาสนทูตแห่งอิสลาม

ภาพยนตร์หมิ่นศาสนทูตแห่งอิสลาม ระหว่าง อคติของผู้สร้างกับความกราดเกรี้ยวในโลกมุสลิม

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 มีนาคม - เมษายน 2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 มีนาคม - เมษายน 2555

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม - มิถุนายน 2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม - มิถุนายน 2555

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view