เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

โครงการ”นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๑

โครงการ”นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๑

โครงการ”นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๑


      นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นดำริของ
ท่านจุฬาราชมนตรี เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนมุสลิมในทุกภาคส่วนที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน ๓๒ มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง และการปรับตัวในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขกับเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยสืบไป อันเป็น
การสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้สังคมไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการศาสนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมกันจัด โดยมีนักศึกษาที่จะเข้าร่วมชุดแรก จำนวน ๑๓ มหาวิทยาลัย อันได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยในช่วงบ่ายได้รับความร่วมมือจากองค์กรศาสนาให้เกียรติร่วมสานเสวนากับเยาวชนมุสลิมให้ เพื่อหาแนวทางให้เยาวชนได้นำองค์ความรู้กลับไปพูดคุยกับครอบครัว ชุมชน อันเป็นบ้านเกิดของเยาวชนให้เข้าใจและช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองสืบไป


Tags :

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view