เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะผู้นำศาสนาอิสลามจากรัฐกลันตัน มาเลเซีย

ต้อนรับคณะผู้นำศาสนาอิสลามจากรัฐกลันตัน มาเลเซีย

(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายวุฒิ ฐิตะลักขณะ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาอิสลามจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นายวุฒิ ฐิตะลักขณะ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรี ตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม  เพื่อให้ทางคณะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย
Tags : ผู้แทนจุฬาราชมนตรี

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view