เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮ.ศ. ๑๔๓๙

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮ.ศ. ๑๔๓๙

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙
..................

       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


       จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ตรงกับ
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรีประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล

ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙

..................

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

Tags :

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view