ประกาศ เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1439
 • 18 มีนาคม 2018
 • 258
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับฮิจเราะห์ศักราช 1439.....................    &nbsp...
อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮ.ศ. 1439
 • 6 มีนาคม 2018
 • 121
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอยับฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ......................... &nb...
อ่านต่อ
กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮศ 1439
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 36
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเครฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙.................      ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดการสัมมนา โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต
 • 21 มีนาคม 2018
 • 16
 • 0
21 มีนาคม 2561 นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดการสัมมนา "โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชนสุจ...
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 49/2559 ด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1/2561
 • 20 มีนาคม 2018
 • 19
 • 0
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักจุฬาราชมนตรีจัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน รุ่นที่ 55
 • 16 มีนาคม 2018
 • 40
 • 0
15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุกา...
อ่านต่อ
สำนักจุฬาฯจัดอบรมหลักสูตรศาสนพิธีกรเพื่อยกระดับพิธีกรด้านงานศาสนา
 • 14 มีนาคม 2018
 • 50
 • 0
สำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการอบรม “ศาสนพิธีก...
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาจากจังหวัดตรัง
 • 6 มีนาคม 2018
 • 26
 • 0
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นำคณะผู้นำศาสนาจากโครงการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับ...
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีชุดใหม่
 • 27 กุมภาพันธ์ 2018
 • 31
 • 0
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชม...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล อัซ ประจำปีการศึกษา 2561/2562
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 59
 • 0
รายระเอียด การสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำปีการศึกษา 2561/25...
อ่านต่อ
เอกสารส่วนบุคคลซึ่งได้รับรางวัลดีเยี่ยมของสถาบันผู้นำศาสนาอิสลาม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 16
 • 0
"การใช้ชีวิตของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม"...............................เอกสารส่วนบุคคลของนักศึกษาสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิ...
อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามฯ เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 23
 • 0
ประกาศ   ..............   สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
สภาเครือข่ายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและพิการ
 • 17 มีนาคม 2018
 • 34
 • 0
8 มีนาคม 2561 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่าย ฯ และ...
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 4/2560
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 17
 • 0
วันที่ 28 กันยายน 2560 ท่านจุฬาราชมนตรีให้เกียรติเปิดการประชุมคณะกรรมบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาร...
อ่านต่อ
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบางอุทิศ
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 19
 • 0
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาเครือข่ายฯ นำโดย อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา ฮัจยีเราะห์หมัด เรืองปราชญ์ และทีมงานมูลนิธิศรัทธาเพื่อก...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
การประชุมสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ครั้งที่ 3/2561
 • 18 มีนาคม 2018
 • 9
 • 0
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนว...
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ บรรยายหัวข้อพลเมืองดีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 13
 • 0
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) บรรยายในหัวข้อ พลเมืองดีพื้นฐ...
อ่านต่อ
วะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม รอมฎอนในสายตาเพื่อนต่างศาสนา
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018
 • 17
 • 0
9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ สำนักจุฬาราชมนตรี จัดวะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม ในหัวข้อ “รอมฎอ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด