เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

โครงการ "ฮาลาลถูกใจ แต่งกายถูกต้อง"

โครงการ "ฮาลาลถูกใจ แต่งกายถูกต้อง"

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ "ฮาลาลถูกใจ แต่งกายถูกต้อง" อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ที่ค้าขายอาหารในจังหวัดอ่างทอง โดยคุณอับดุลลาฮ์ ตะโนรี เลขาฯ กอจ.อ่างทอง เป็นประธานโครงการฯ  โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองคำบัญชาแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในเรื่ิองเกี่ยวกับฮาลาล-ฮารอม รวมถึงสุขภาพอนามัย และยังเป็นพื้นฐานของกิจการฮาลาลที่กำลังมีความต้องการอย่างสูง และแผ่ขยายอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ในจังหวัดเพื่อเตรียมตัวต้อนรับการเปิดตัวของ ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง

          


 

        ในการอบรมมีวิทยากรหลายท่าน อาทิเช่น อิหม่ามบุญเสริม หนูทอง ประธาน กอจ.อ่างทอง คุณกฤษดา นาคประวิต ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คุณณรงค์เดช สุขจันทร์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประทศไทย และคุณอับดุลลาฮ์ ตะโนรี เลขาฯ กอจ.อ่างทอง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ในเขต อ.เมือง และ อ.โพธิ์ทอง การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี (ชะไวเหนือ) อ.ไชโย จ.อ่างทอง


ที่มา : www.cicot.or.th

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view