เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2556

การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2556


  เมือวันที่ 27สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 /2556 โดยมีคณะกรรมการกลางฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลอง 9 กรุงเทพมหานคร
สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view