เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

การประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2556

การประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2556


     เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2556 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดการประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2556 ณ ห้องนานาภิรมย์ โรงแรมนิวเวิลด์ ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ จากทั่วประเทศ เข้าประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับเอกสารที่จะนำส่งทางราชการ การส่งเสริมพัฒนา องค์กรศาสนาของตนเอง และการระดมความคิด ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฏระเบียบทางกฏหมาย เพื่อเกิดประโยนช์สูงสุด กับผู้ที่เดินทางไปทำฮัจย์ การแก้ปัญหายาเสพติด และ การแก้ปัญหา ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการศาสนา คุณปรีชา กันธิยะ ประธานในพิธี กล่าวบรรยายพิเศษ และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน อาทิเช่น อาจารย์ซารีฟ(ประสาน)  ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี, นางกิตติมา โมะเมน อาจารย์อับดุลฮากีม (อนันต์) วันแอเลาะ, อาจารย์อาลี(สันติ) เสือสมิง, อาจารย์ปริญญา ประหยัดทรัพย์ และอาจารย์สุริยา ปันจอร์
สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view