เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกกรรมการกลางฯ

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกกรรมการกลางฯ


ผลการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย


        สืบเนื่องจากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือผู้ดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งหกปี ในวันที่ ๒๙เมษายน 2556 ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จึงมีเหตุให้ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กระทรวงมหาดไทย

       จึงให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อให้เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดการคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมี นายปราโมทย์ สำเภาเงิน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการคัดเลือก

        การคัดเลือกเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.20 น. นายปราโมทย์ สำเภาเงิน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งที่ประชุมว่า โดยมีประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมคัดเลือก ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม จากนั้นได้มีการอ่านวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก การเสนอชื่อ วิธีการคัดเลือกและเปิดให้มีการซักถาม จึงให้เริ่มการเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 1 ท่าน คือ นายประสาร บุญส่ง มีผู้ให้การรับรองครบทุกองค์ประชุม โดยไม่มีผู้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือก

        หลังจากนั้น นายปราโมทย์ สำเภาเงิน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้ นายประสาร บุญส่ง ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
นายประสาร  บุญส่ง
ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view